Login

Hi! 360/180° aanpak

Multifunctionele teams worden vaak samengesteld wanneer er een aanbesteding aanstaande is. Als het contract is afgesloten wordt het team ontbonden en gaan verkopers en inkopers verder met een nieuwe opdracht. Vaak blijft een beperkt aantal personen achter om te zorgen dat de producten of diensten op de juiste manier geleverd worden. Alle betrokkenen doen hun uiterste best, de KPI’s worden gehaald, maar toch zijn de gebruikers niet tevreden. Herken je dit?

De vraag is natuurlijk hoe dit kan gebeuren. Waar gaat het mis? En hoe kunnen de gebruikers hun ongenoegen kenbaar maken? Hoe weet degene die de KPI’s evalueert dat de gebruikers ontevreden zijn? En als de KPI’s gehaald zijn, dan is dat toch voldoende?

Om de samenwerking en de tevredenheid van alle betrokkenen te verbeteren heeft Hi! Mindset een 360o evaluatie tool ontwikkelend. Met de Hi! 360o aanpak meet je de tevredenheid van de samenwerking op een bredere wijze. Alle betrokkenen beantwoorden een aantal vragen waarbij zij binnen maximaal 15 minuten hun beeld goed kunnen weergeven.

In het evaluatiemoment leg je de Hi! 360o aanpak naast de KPI’s ter evaluatie. Zo krijg je een volledig beeld van de samenwerking. Het is belangrijk dat de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act) volledig doorlopen wordt en dat dit assessment door alle disciplines periodiek wordt ingevuld.

Ben je er nog niet aan toe om dit samen met je relatie te doen? We bieden dit product ook eenzijdig aan, de Hi! 180o aanpak.

Neem contact op Hoe gaat het in zijn werk
  1. Allereerst bepalen we samen welke vragen van belang zijn. Je kunt gebruik maken van het standaard assessment, maar we kunnen ook vragen aanpassen, toevoegen of weglaten.
  2. Vervolgens bepaal je met onze stakeholder analyse tool eenvoudig de betrokken stakeholders.
  3. Alle stakeholders krijgen periodiek een geautomatiseerde e-mail met de vraag het assessment in te vullen.
  4. Tussentijds kunnen in overleg stakeholders worden toegevoegd, of gewijzigd door de projectleiders.
  5. Alle betrokkenen vullen de vragenlijst in. Indien gewenst kan de vragenlijst geanonimiseerd worden ingevuld.
  6. Nadat iedereen de vragenlijst heeft ingevuld ontstaat er een rapport waarbij de verschillende variabelen uiteen gezet worden over de verschillende perioden.
  7. De uitkomsten worden gedeeld en besproken in een overleg, waarbij de focus ligt op het creëren van begrip en een concreet verbeterplan. Deze terugkoppeling kan ook in de vorm van een workshop verzorgd worden door Hi! Mindset.
Neem contact op