Login

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Hi! Mindset is een jong dynamisch bedrijf die maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk vindt. Met onze (advies) diensten hebben we relatief weinig impact op het milieu, maar desondanks hebben we maatregelen getroffen om deze negatieve impact zoveel mogelijk te minimaliseren. Daarnaast geven we erg veel om de mensen waarmee we werken, zowel klanten, medewerkers, als partners. Dit staat dan ook centraal bij het uitvoeren en ontwikkelen van onze dienstverlening. We zullen dit hieronder nader toelichten aan de hand van de welbekende 3 P’s: People, Planet, Profit.

People

Advieswerk met hoge toegevoegde waarde is vooral mensenwerk. Het gaat erom om op basis van de grondstof ‘kennis’ voor de klant de toepassing met een maximaal toegevoegde waarde te vinden. Voor ons impliceert dit dat wij ervaringen analyseren en deze voor gebruik beschikbaar stellen, liefst in de vorm van herbruikbare tools, aan zowel de klant als aan de adviseurs waarmee wij samenwerken. Verder vinden wij een goede gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers en partners van belang om adequaat te kunnen adviseren. In de klantcontacten kunnen we dan maximaal performen met een hoge intensiteit en een minimale tijdsbesteding van de klant. Die heeft tenslotte ook zijn eigen werk te doen.

Planet

Bij adviesdiensten is meestal het werk zelf niet belastend voor het milieu. Wel kan de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd verschil maken voor de belasting van het milieu. Als voorbeeld noemen wij een aantal maatregelen die wij hebben genomen:

 • Minimaliseren van fysieke verplaatsingen (zowel verplaatsingen naar de klant als naar het eigen kantoor). Als er geen noodzaak is voor direct contact, dan werken wij op afstand samen vanaf een locaties die voor eenieder passend zijn. Wij beschikken over faciliteiten om dit te realiseren. Additionele voordelen zijn:
  • people: geen frustratie over files;
  • profit: een hogere inzet van medewerkers.
 • Minimale huisvesting en dus minder energieverbruik, wat ook weer mogelijk is doordat er zoveel mogelijk op afstand wordt gewerkt;
 • Zoveel mogelijk digitaal werken en gedigitaliseerde archieven aanhouden (natuurlijk is een totaal paperless office niet reëel). Daarnaast hebben we met ons online platform getracht zoveel mogelijk de kennis richting onze klanten digitaal over te dragen. We hebben dit zo ingericht dat dit op elk gewenst tijdstip te raadplegen is, in kleine batches zodat de klant dit kan gebruiken ook wanneer de beschikbare tijd beperkt is.
 • Vrij beschikbaar stellen van kennis aan potentiële klanten. Als adviesbureau zijn wij hierdoor een aantrekkelijke partner voor klanten. Daarmee kunnen we acquisitie-inspanningen minimaliseren. Dit betekent minimalisatie van overhead en minder belasting van het milieu door overhead. Additioneel voordeel is, dat dit kan bijdragen aan de profit.

Profit

Zoals reeds eerder gemeld zijn onze mensen onze belangrijkste resource. Door hier op bewuste wijze mee om te gaan verwachten we een optimale mix te hebben tussen inkomsten genereren en werkplezier. Deze verhouding werkt natuurlijk beide kanten op. En het één stimuleert ook het ander. We doen dit onder andere op de volgende manieren:

 • Er wordt gewerkt vanaf de thuiswerkplek, of een andere locatie die voor de medewerker handig en/of prettig is.
 • Om goed te kunnen samenwerken op afstand hebben medewerkers de volledige en ongelimiteerde beschikking over webconferencing faciliteiten, telefoon en internetcommunicatiemiddelen.
 • Per medewerker worden jaarlijks afspraken gemaakt over de persoonlijke omzet en de bijdrage aan de toegevoegde waarde voor de eigen organisatie en de (potentiële) klanten. Driemaandelijks worden deze afspraken geconcretiseerd en geëvalueerd.
 • Om onnodige facilitaire kosten (energie, papier, etc.) te voorkomen krijgen medewerkers een vast bedrag per maand als vergoeding voor het gebruik van persoonlijke omgeving en spullen voor zakelijk gebruik. Dit om onnodige aanschaf en dubbelingen van spullen te voorkomen. Overmatig gebruik wordt niet vergoed.
 • Voor zover medewerkers geen concrete afspraken hebben met klanten of collega’s, mogen zij hun tijd naar eigen inzichten indelen. Wel geldt er op werkdagen een response tijd van maximaal vier uur.
 • Indien er nieuwe producten gemaakt worden ten behoeve van klanten, waarvan hergebruik waarschijnlijk is, dan wordt eerst het herbruikbare product gemaakt en vervolgens wordt dit product toegesneden op de klant.
 • Medewerkers zijn ook op de thuiswerkplek gehouden aan de beveiligingsstandaarden en het gebruikersprotocol van het bedrijf om te voorkomen dat klanten en andere partners overlast ondervinden van malware, het niet beschikbaar zijn van informatie, enzovoort.

Omdat kennis en advies voor ons van cruciaal belang zijn, herinvesteren we als Hi! Mindset het overgrote deel van onze profit in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze medewerkers en partners, om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen (blijven) zijn.