Login

training Seamless samenwerken

2-daagse in-company training

Onmisbaar voor iedereen die met externe relaties samenwerkt

Door te focussen op de juiste samenwerkingen kan je meer impact genereren. In deze training leren we je een nieuwe revolutionaire denkwijze waarbij jij echt impact kan generen op de concurrentiepositie van jouw bedrijf.

Deze training bouwt voort op een model dat in 2015 is ontworpen door de University of Tennessee; wereldwijd leidend in onderzoek in supply chain management. Dit model classificeert verschillende businessmodellen, die je helpen samenwerkingen zodanig in te richten dat ze sterker worden, en meer succesvol zijn. We hebben dit model doorontwikkeld naar een praktisch toepasbaar model wat direct richting geeft aan hoe je met je leverancier of klant om moet gaan. Het grote voordeel is dat de focus vooral komt te liggen bij de partijen waar impact te genereren is.

Download brochure

Het resultaat na de training
 • Begrip van de 7 businessmodellen en de verschillen daartussen
 • Alleen of samen met je partner kiezen voor het juiste businessmodel
 • Wat elk businessmodel vraagt van jou en je partner
 • Meer focus op TCO aanpak en waardecreatie
 • Verlaging van de transactiekosten en non-value adding activiteiten
 • Samenbrengen van de verschillende belangen (intern en extern)
 • Meer toegevoegde waarde voor je (eind)klant
De onderwerpen van de training
 • Samenwerken met een nieuwe mindset
 • Verschillende businessmodellen (incl. onderliggende elementen)
 • Het verschil tussen aansturing op input, output of outcome
 • Transactionele versus relationele contracten
 • De stappen naar het gewenste business model
Neem contact op Wat krijg je nog meer?
 • Een dynamische, interactieve training gericht op de praktijk
 • De training wordt ondersteund door een online platform
 • Een certificaat van deelname

Geïnteresseerd en wil je meer informatie? Neem contact op met Sibrecht of Edgar

Neem contact op