Login

Seamless samenwerken - 2daagse training

We weten allemaal dat samenwerken met externe partijen belangrijk is. Of dit nu zorgt voor je omzet of het ontvangen van product of diensten, beide dragen bij aan het verbeteren van je concurrentiepositie. Je wilt beter zijn dan je concurrenten, dus ga je betere producten verkopen, waarvoor je weer inkoop nodig hebt. Je wilt beter gaan inkopen omdat je dan een beter product of dienst kan verkopen.

Je ziet er zijn ontzettend veel externe relaties rondom jouw bedrijf. Maar hoe ga je nu om met al deze relaties? En hoe zorg je dat alle belangen die er spelen op de juiste manier aandacht krijgen en bij elkaar worden gebracht? Al vanaf de jaren 50 doen we onderzoek naar dit fenomeen. De laatste jaren gebruikten we met name Porter en Kraljic om externe partijen te classificeren en relaties vorm te geven. In de huidige, snel veranderende wereld is het eigenlijk vreemd dat we nog steeds modellen gebruiken uit de jaren 80. De wereld ziet er nu toch heel anders uit dan 30 jaar geleden, en vraagt om hele andere oplossingen en aanpakken.

De fundering van deze training ligt in een model dat in 2015 is ontworpen door de University of Tennessee. Dit model classificeert verschillende business modellen, die je helpen samenwerkingen op de juiste manier in te richten. We hebben dit model verder doorontwikkeld van een theoretisch model naar een praktisch toepasbaar model in de huidige economie. 

Met dit baanbrekend model is het eenvoudig om jouw externe relaties te classificeren en daarbij direct richting te geven hoe je met deze leverancier of klant om moet gaan. Het grote voordeel is dat de focus vooral komt te liggen bij de leveranciers of klanten waar impact te genereren is. Maar, wees gerust, we kijken naar het gehele spectrum, waarop alle soorten klanten of leveranciers een plek krijgen.

Voor meer informatie neem contact op met Sibrecht of Edgar op 020 85 46 575 of hi@himindset.com

Wat leer je in deze training?
 • Je begrijpt dat je niet alle externe relaties op dezelfde manier vormgeeft
 • Je leert hoe de inhoud van verschillende soorten samenwerkingsovereenkomsten van elkaar kunnen verschillen
 • Je herkent de impact van de ‘inrichting’ en ‘hun handelen’ binnen de samenwerking op de ‘uitkomst’ van de samenwerking
 • Je herkent de verschillende belangen die spelen zowel binnen je eigen organisatie als die van externe relaties en weet deze op de juiste manier samen te brengen
 • Je kunt bewust (al dan niet tezamen met een partner) een keuze maken voor de best passende samenwerkingsvorm
 • Je leert wat elke vorm vraagt aan competenties van de betrokken personen
Wat zijn de voordelen van deze training voor jouw organisatie?
 • Doordat je beter leert samenwerken nemen het aantal conflicten met externe partijen af
 • Door een slimme inrichting en het aanbrengen van focus nemen de transactiekosten af, en worden de non-value adding activiteiten geminimaliseerd
 • Het resulteert in een betere focus op TCO en waardecreatie
 • Het wordt mogelijk om duidelijkere toegevoegde waarde kunnen bieden voor je (eind)klant
 • De focus en verdeling van aandacht op het leveranciers/klanten landschap verbetert sterk
De volgende onderwerpen komen aan bod in deze training
 • Waarom je meer bereikt met een nieuwe mindset in samenwerkingen
 • Hoe ziet die nieuwe mindset eruit, en hoe ga je om met verschil in belangen
 • Inzicht in het verschil tussen aansturing op input, output of outcome
 • Transactionele versus relationele contracten
 • De verschillende business modellen, en toelichting op onderliggende elementen die inrichting van elk model bepalen
 • Bepaal het beste business model in elke situatie
 • De risico’s van “cherry picking”
 • De stappen die je moet zetten om tot het gewenste business model te komen
 • De benodigde competenties voor een relationele samenwerking
meer informatie Wat kun je van ons verwachten
 • Een zeer dynamische, leerzame en interactieve training, die vooral gericht is op praktische toepassing
 • 2 weken voorafgaand aan de training ontvangen alle deelnemers toegang tot ons online platform, waarop ook de voorbereidingsdocumenten als video’s, tools en artikelen te vinden zijn
 • Na afloop van de training kunnen alle deelnemers nog twee maanden gebruik maken van het platform om alle video’s, tools en artikelen in te kunnen zien als naslagwerk
 • Wij versturen een reguliere rapportage over de voortgang van de deelnemers m.b.t. het pre-work op het online platform
meer informatie