Login

Hi! Strategische relaties

Je bent een prachtige reis aan het maken, en ontmoet elke dag nieuwe mensen. Op een avond ga je gezellig een hapje eten met mensen die je eerder die dag hebt ontmoet. Het is ontzettend gezellig en de meest creatieve ideeën vliegen over tafel. Als aan het einde van de avond de rekening komt, wordt deze zonder enige discussie (gezamenlijk) betaald.

Waarom zijn deze situaties in de zakelijke wereld vaak zoveel ingewikkelder? Waarom hebben we dan zoveel moeite met het leren kennen van nieuwe mensen en bedrijven? Met openheid en vertrouwen, met wederkerigheid en transparantie? Waarom focussen we dan vooral op het afdekken van risico’s in ellenlange contracten en prijsdiscussies?

Dat we samen, in welke hoedanigheid dan ook, zoveel meer kunnen bereiken, door onze krachten en expertises met elkaar te verbinden, staat buiten kijf. Door het focussen op een gedeelde visie en doelstelling, en de daarbij komende risico's te beleggen bij de partij die ze het beste kan dragen, en een eerlijke vergoeding af te spreken, kunnen innovatie en waardecreatie echt tot stand komen.

Ondertussen is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat win-win echt bestaat. Nieuwe businessmodellen die uitgaan van delen en gericht zijn op het op elkaar bouwen van kerncompetenties blijken succesvol te zijn. Netwerken, in gezamenlijkheid waarde creëren en de noodzaak tot snelheid, zorgen voor nieuwe modellen waarbij traditionele verkooptechnieken zoals ‘product push’ of traditionele inkooptechnieken van voorschrijven van specificaties niet meer passend zijn. Echte talenten en expertise blijven daarmee onbenut en deze methoden creëren per definitie (snij)verliezen.

Om deze verandering tot stand te brengen is echter een andere mindset en skillset nodig, en dat is precies waar Hi! Mindset je mee helpt!

"DE WET VAN WIN-WIN ZEGT: WE DOEN HET NIET OP JOUW MANIER OF MIJN MANIER, MAAR OP DE BESTE MANIER." - Greg Anderson
Inkoop en verkoop, waar zit het verschil?

In de afgelopen jaren wordt de scheidslijn tussen inkoop en verkoop steeds dunner. En steeds meer professionals zijn het erover eens dat er enorm veel potentie voor waardecreatie ontstaat als we juist als inkoop en verkoop samen op dezelfde doelen focussen. 

Wij kiezen er daarom bewust voor om geen onderscheid te maken in ons aanbod voor verkoop of inkoop. We focussen op de relaties en de uitdagingen waar beide partijen mee te maken krijgen (zowel binnen de eigen organisatie als binnen de samenwerking). Om op deze nieuwe manier een breakthrough te creëren, is een nieuwe skillset nodig.

High-Impact aanbod

Hi! Mindset focust op het aanleren van kennis, vaardigheden en nieuw gedrag. We doen dit zowel op individueel-, team-, als organisatieniveau. We doen dit door middel van een zestal thema’s.

Voor uitleg per thema klik hier.

Hi! 360/180° aanpak Meten is weten

In veel samenwerkingen worden er periodieke evaluatiemomenten afgesproken om de scores op de KPI’s vast te stellen. Vaak leiden de scores van de KPI’s niet tot een realistisch beeld over hoe beide bedrijven tegen de samenwerking aankijken. We noemen dit ook wel het watermeloen-effect. Alle KPI’s zijn behaald (groen van buiten) maar de gebruikers zijn ontevreden (rood van binnen).

Met de Hi! 360o aanpak meet je de tevredenheid van de samenwerking op een bredere wijze. Alle betrokkenen (van beide organisaties) beantwoorden een aantal, op maat gemaakte vragen waarbij zij in een korte tijd hun beeld goed kunnen weergeven. In het evaluatiemoment leg je de resultaten van de Hi! 360o aanpak naast de KPI’s ter evaluatie. Zo krijg je een volledig beeld van de samenwerking.

Ben je er nog niet aan toe om dit samen met je relatie te doen? We bieden dit product ook eenzijdig aan; de Hi! 180o aanpak.

Hi! 360/180° aanpak
Hi! Diensten Platform en workshops

De kracht van de aanpak van Hi! Mindset ligt in het combinatie van een online met een offline aanpak. Het leren op individueel niveau wordt vormgegeven door online leermodules die gericht zijn op een zestal thema’s. Deze leermodules bestaan uit video’s, artikelen, cases, en tools zodat een gemêleerd programma wordt aangeboden bestaande uit korte modules. Deze zijn beschikbaar op het Hi! Mindset platform.

Om het digitaal aangeboden leermateriaal te kunnen toepassen bieden we workshops aan zodat de leerstof in praktijk kan worden gebracht. Deze workshops sluiten naadloos aan op de digitale leeromgeving. De online leermodules zijn ook los verkrijgbaar. Klik op de button hierboven voor meer informatie over de Hi! Diensten.

Hi! Diensten
Neem contact op Coaching, maatwerk en advies

Soms zitten jouw relaties in een vast stramien of wil je een nieuwe relatie eens op een heel andere manier inrichten. Hiervoor is een gedragsverandering nodig. Om dit te bereiken bieden we trainingen, workshops en coachingtrajecten aan die passen bij de behoefte van jouw organisatie. We richten ons hierbij op de directe toepassing van de opgedane kennis en vaardigheden in jouw situatie. We doen dit samen met ons team van coaches en experts.

Ons advies richt zich volledig op de omgang met specifieke relaties en helpt bij het creëren van de juiste mindset, zowel bij jou en jouw organisatie als bij jouw relatie. Daarbij kun je eventueel ook gebruik maken van onze tools, video's en andere informatie op ons online platform. Je zult zien dat de resultaten verbluffend zijn!

Wil je weten wat we voor jou kunnen doen? Neem gerust contact met ons op om over de mogelijkheden te praten.

Neem contact op